Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KARDİYOLOJİ GÜNCELLEMELERİ

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
2017 ESC/EACTS Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu
2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
Helmut Baumgartner, Volkmar Falk, Jeroen J. Bax, Michele De Bonis, Christian Hamm, Per Johan Holm, Bernard Iung, Patrizio Lancellotti, Emmanuel Lansac, Daniel Rodriguez Munoz, Raphael Rosenhek, Johan Sjögren, Pilar Tornos Mas, Alec Vahanian, Thomas Walther, Olaf Wendler, Stephan Windecker, Jose Luis Zamorano
doi: 10.1093/eurheartj/ehx391   2018; 1 - 2 | Sayfalar 1 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
İleri evre kalp yetersizliği rehberi
Guide on advanced heart failure
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu, Bahri Akdeniz, Hakan Altay, Ahmet Çelik, Çağatay Engin, Tolga Sinan Güvenç, Bülent Mutlu, Gökçen Orhan, Bülent Özin, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2018.43153   2018; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 79

EDITÖRDEN
3.
Editöryal
Editorial
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu
2018; 1 - 1 | Sayfa I

DAVETLI DERLEME
4.
Sistemik hipertansiyon tedavisinde nebivolol’ün yeri
Nebivolol in the treatment of systemic hypertension
Fatih Sinan Ertaş
doi: 10.5543/ucard.2019.76486   2019; 3 - 1 | Sayfalar 15 - 19

5.
Türkiye’de nebivolol ile yapılan klinik çalışmalar
Clinical trials with nebivolol in Turkey
Mustafa Kılıçkap
doi: 10.5543/ucard.2019.66375   2019; 3 - 1 | Sayfalar 25 - 30

6.
Kalp yetersizliği tedavisinde nebivolol’ün yeri
Nebivolol in heart failure teatment
Ahmet Temizhan
doi: 10.5543/ucard.2019.33042   2019; 3 - 1 | Sayfalar 20 - 24

7.
Nebivolol’ün farmakolojik özellikleri
Pharmacological properties of nebivolol
Ipek Komşuoğlu Çelikyurt
doi: 10.5543/ucard.2019.21931   2019; 3 - 1 | Sayfalar 7 - 14

8.
Kardiyovasküler korunmada beta blokerler
Beta-blockers in cardiovascular prevention
Barış Ilerigelen
doi: 10.5543/ucard.2019.00719   2019; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 6

© copyright 2020 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale