Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Ahead of Print - UPDATES IN CARDIOLOGY OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY

Ahead of Print

1.Sakubitril/Valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?
Fahriye Vatansever Ağca
doi: 10.5543/ucard.2020.47450  Page 0
Abstract

2.Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi?
Yüksel Çavuşoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.85570  Page 0
Abstract

3.Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?
Yılmaz Güneş
doi: 10.5543/ucard.2020.26817  Page 0
Abstract

4.İleri evre KY'de Sakubitril/Valsartan'ın yeri var mı?
Sanem Nalbantgil
doi: 10.5543/ucard.2020.36035  Page 0
Abstract

5.İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında Sakubitril/Valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?
Mehmet Eren
doi: 10.5543/ucard.2020.87587  Page 0
Abstract

6.Kan basıncı düşük hastalarda Sakubitril/Valsartan’ın etkinlik ve güvenliği değişir mi?
Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.40085  Page 0
Abstract

7.Klinik Uygulamada Sakubitril/Valsartan’a İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Yan Etkiler Nelerdir?
Meryem Aktoz, Gökay Taylan
doi: 10.5543/ucard.2020.08370  Page 0
Abstract

8.Klinik uygulamada Sakubitril/Valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?
Taylan Şahin, Saide Aytekin
doi: 10.5543/ucard.2020.36844  Page 0
Abstract

9.PARADIGM-HF sonrası yayınlanan klinik çalışmalar: TRANSITION, PIONEER HF, EVALUATE-HF, PROVE-HF
Mehmet Ali Astarcıoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.08208  Page 0
Abstract

10.Sakubitril / Valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?
Şeyda Günay, Osman Akın Serdar
doi: 10.5543/ucard.2020.14632  Page 0
Abstract

11.Sakubitril/Valsartan Kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/ucard.2020.36855  Page 0
Abstract

12.Sakubitril/Valsartan kullananlarda gelişen hipertansif atak kontrolü için kaptopril kullanılabilir mi?
Ümit Yaşar Sinan, Mehmet Serdar Küçükoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.47966  Page 0
Abstract

13.Sakubitril/Valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?
Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.84429  Page 0
Abstract

14.Sakubitril/Valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?
Özlem Yıldırımtürk
doi: 10.5543/ucard.2020.21939  Page 0
Abstract

15.Sakubitril/Valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?
Zerrin Yiğit
doi: 10.5543/ucard.2020.07279  Page 0
Abstract

16.Sakubitril/Valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?
Zeki Öngen, Eser Durmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.58077  Page 0
Abstract

17.Sakubitril/Valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?
Selda Murat
doi: 10.5543/ucard.2020.28290  Page 0
Abstract

18.Sakubitril/Valsartan’ın KY’de yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Lütfü Bekar
doi: 10.5543/ucard.2020.92485  Page 0
Abstract

19.Sakubitril/Valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/ucard.2020.46220  Page 0
Abstract

20.Sakubitril/Valsartan’ın T2DM’de Glisemik Kontrol ve Antidiyabetik Tedavi Üzerine Etkisi Var mı?
Mehmet Melek
doi: 10.5543/ucard.2020.25733  Page 0
Abstract

21.Sakubitril/Valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Rezzan Deniz Acar
doi: 10.5543/ucard.2020.63835  Page 0
Abstract

22.Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda Sakubitril/Valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?
Nihan Kahya Eren
doi: 10.5543/ucard.2020.83803  Page 0
Abstract

REVIEW
23.PARADIGM-HF denemesinin sonuçlarını istatistiksel ve metodolojik bakış açısı ile farklı kılan özellikler nelerdir?
Ibrahim Halil Tanboğa
doi: 10.5543/ucard.2020.39306  Page 0
Abstract

24.Sakubitril/Valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?
Hakan Altay
doi: 10.5543/ucard.2020.49469  Page 0
Abstract

25.Sakubitril/Valsartan’ın diğer KY tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?
Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
doi: 10.5543/ucard.2020.80774  Page 0
Abstract

26.ACE inhibitörü /ARB, Beta bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında Sakubitril/Valsartan’a geçilmeli mi?
Ahmet Genç
doi: 10.5543/ucard.2020.54264  Page 0
Abstract

27.ACEi/ARB naif hastalarda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi?
Ahmet Çelik
doi: 10.5543/ucard.2020.10820  Page 0
Abstract

28.Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır?
Ahmet Temizhan, Mustafa Arıcı
doi: 10.5543/ucard.2020.77486  Page 0
Abstract

29.ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde Sakubitril/Valsartan yer almalı mı?
Fethi Kılıçaslan
doi: 10.5543/ucard.2020.70288  Page 0
Abstract

30.Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de Sakubitril/Valsartan’ın faydası olabilir mi?
Cafer Zorkun
doi: 10.5543/ucard.2020.69875  Page 0
Abstract

31.Sakubitril/Valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?
Deniz Elcik, Abdurrahman Oğuzhan
doi: 10.5543/ucard.2020.88597  Page 0
Abstract

32.Sakubitril/Valsartan MRA kullananlarda ilave klinik yarar sağlar mı? Hiperkalemi riskini arttırır mı?
Barış Kılıçaslan
doi: 10.5543/ucard.2020.77487  Page 0
Abstract

33.Sakubitril/Valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Bahadır Dağdeviren
doi: 10.5543/ucard.2020.80299  Page 0
Abstract

34.Sakubitril/Valsartan’ın bazal NTproNP düzeylerine göre etkinliğinde fark olur mu?
Hüseyin Altuğ Çakmak
doi: 10.5543/ucard.2020.35220  Page 0
Abstract

35.Sakubitril/Valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?
Dilek Yeşilbursa
doi: 10.5543/ucard.2020.43043  Page 0
Abstract

36.Sakubitril/Valsartan’ın mortalite ve KY hospitalizasyon ötesi klinik yararları nelerdir?
Burcu Demirkan
doi: 10.5543/ucard.2020.91300  Page 0
Abstract

37.Sakubitril/Valsartan’ın semptomatik ve klinik yararları ne kadar zamanda görülmeye başlar?
Çağatay Ertan
doi: 10.5543/ucard.2020.03511  Page 0
Abstract

38.Türkiye’de ki Sakubitril/Valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?
Berkay Ekici, Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.02486  Page 0
Abstract

© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale