Kardiyoloji Güncellemeleri
pdf
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KARDİYOLOJİ GÜNCELLEMELERİ - : 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2020
1.
Editörden
Editorial
Yüksel Çavuşoğlu
Sayfa I

DERLEME
2.
Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Lütfü Bekar
doi: 10.5543/ucard.2020.92485  Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Sakubitril/valsartan’ın mortalite ve kalp yetersizliği hospitalizasyon ötesi klinik yararları nelerdir?
Sakubitril/valsartan’ın mortalite ve kalp yetersizliği hospitalizasyon ötesi klinik yararları nelerdir?
Burcu Demirkan
doi: 10.5543/ucard.2020.91300  Sayfalar 4 - 6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
PARADIGM-HF denemesinin sonuçlarını istatistiksel ve metodolojik bakış açısı ile farklı kılan özellikler nelerdir?
PARADIGM-HF denemesinin sonuçlarını istatistiksel ve metodolojik bakış açısı ile farklı kılan özellikler nelerdir?
Ibrahim Halil Tanboğa
doi: 10.5543/ucard.2020.39306  Sayfalar 7 - 9
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?
Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?
Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
doi: 10.5543/ucard.2020.80774  Sayfalar 10 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Sakubitril/valsartan’ın ölüm şekline (KV ölüm, ani ölüm, KY’ye bağlı ölüm ve tüm nedenli ölüm) etkisi nasıldır?
What is the effect of Sakubitril / Valsartan on the way of death (CV death, sudden death, death due to KY and all-cause death)?
Izzet Erdinler
doi: 10.5543/ucard.2020.68077  Sayfalar 13 - 16
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?
Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/ucard.2020.36855  Sayfalar 17 - 19
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Sakubitril/valsartan’ın semptomatik ve klinik yararları ne kadar zamanda görülmeye başlar?
Sakubitril/valsartan’ın semptomatik ve klinik yararları ne kadar zamanda görülmeye başlar?
Çağatay Ertan
doi: 10.5543/ucard.2020.03511  Sayfalar 20 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Sakubitril/valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?
Sakubitril/valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?
Fahriye Vatansever Ağca
doi: 10.5543/ucard.2020.47450  Sayfalar 23 - 24
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir?
Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir?
Meryem Aktoz, Gökay Taylan
doi: 10.5543/ucard.2020.08370  Sayfalar 25 - 27
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
PARADIGM-HF sonrası yayınlanan klinik çalışmalar: TRANSITION, PIONEER HF, EVALUATE-HF, PROVE-HF
PARADIGM-HF sonrası yayınlanan klinik çalışmalar: TRANSITION, PIONEER HF, EVALUATE-HF, PROVE-HF
Mehmet Ali Astarcıoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.08208  Sayfalar 28 - 31
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi?
ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi?
Ahmet Genç
doi: 10.5543/ucard.2020.54264  Sayfalar 32 - 34
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?
Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?
Yılmaz Güneş
doi: 10.5543/ucard.2020.26817  Sayfalar 35 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
ACEi/ARB naif hastalarda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?
ACEi/ARB naif hastalarda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?
Ahmet Çelik
doi: 10.5543/ucard.2020.10820  Sayfalar 39 - 41
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Rezzan Deniz Acar
doi: 10.5543/ucard.2020.63835  Sayfalar 42 - 44
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Bahadır Dağdeviren
doi: 10.5543/ucard.2020.80299  Sayfalar 45 - 48
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Sakubitril/valsartan’ın bazal NTproNP düzeylerine göre etkinliğinde fark olur mu?
Sakubitril/valsartan’ın bazal NTproNP düzeylerine göre etkinliğinde fark olur mu?
Hüseyin Altuğ Çakmak
doi: 10.5543/ucard.2020.35220  Sayfalar 49 - 52
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?
Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?
Zeki Öngen, Eser Durmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.58077  Sayfalar 53 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Sakubitril/valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?
Sakubitril/valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?
Deniz Elçik, Abdurrahman Oğuzhan
doi: 10.5543/ucard.2020.88597  Sayfalar 56 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Kan basıncı düşük hastalarda sakubitril/valsartan’ın etkinlik ve güvenliği değişir mi?
Kan basıncı düşük hastalarda sakubitril/valsartan’ın etkinlik ve güvenliği değişir mi?
Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.40085  Sayfalar 59 - 62
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?
Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?
Şeyda Günay, Osman Akın Serdar
doi: 10.5543/ucard.2020.14632  Sayfalar 63 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Sakubitril/valsartan kullananlarda gelişen hipertansif atak kontrolü için kaptopril kullanılabilir mi?
Sakubitril/valsartan kullananlarda gelişen hipertansif atak kontrolü için kaptopril kullanılabilir mi?
Ümit Yaşar Sinan, Mehmet Serdar Küçükoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.47966  Sayfalar 65 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?
Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?
Zerrin Yigit
doi: 10.5543/ucard.2020.07279  Sayfalar 67 - 69
Makale Özeti |Tam Metin PDF

24.
Sakubitril/valsartan MRA kullananlarda ilave klinik yarar sağlar mı? Hiperkalemi riskini artırır mı?
Sakubitril/valsartan MRA kullananlarda ilave klinik yarar sağlar mı? Hiperkalemi riskini artırır mı?
Barış Kılıçaslan
doi: 10.5543/ucard.2020.77487  Sayfalar 70 - 71
Makale Özeti |Tam Metin PDF

25.
Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır?
Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır?
Ahmet Temizhan, Mustafa Arıcı
doi: 10.5543/ucard.2020.77486  Sayfalar 72 - 77
Makale Özeti |Tam Metin PDF

26.
Sakubitril/valsartan’ın T2DM’de glisemik kontrol ve antidiyabetik tedavi üzerine etkisi var mı?
Sakubitril/valsartan’ın T2DM’de glisemik kontrol ve antidiyabetik tedavi üzerine etkisi var mı?
Mehmet Melek
doi: 10.5543/ucard.2020.25733  Sayfalar 78 - 80
Makale Özeti |Tam Metin PDF

27.
Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?
Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?
Şükrü Taylan Şahin, Saide Aytekin
doi: 10.5543/ucard.2020.36844  Sayfalar 81 - 83
Makale Özeti |Tam Metin PDF

28.
Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?
Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?
Nihan Kahya Eren
doi: 10.5543/ucard.2020.83803  Sayfalar 84 - 85
Makale Özeti |Tam Metin PDF

29.
Sakubitril/valsartan tedavisine NTproBNP yanıtı nedir ve NTproBNP yanıtının klinik yararla korelasyonu nasıldır?
What is the NTproBNP response to sacubitril / Valsartan treatment and how does the NTproBNP response correlate with clinical benefit?
Ilke Sipahi
doi: 10.5543/ucard.2020.83997  Sayfalar 86 - 87
Makale Özeti |Tam Metin PDF

30.
İleri evre KY’de sakubitril/valsartan’ın yeri var mı?
İleri evre KY’de sakubitril/valsartan’ın yeri var mı?
Sanem Nalbantgil
doi: 10.5543/ucard.2020.36035  Sayfalar 88 - 89
Makale Özeti |Tam Metin PDF

31.
Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?
Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?
Hakan Altay
doi: 10.5543/ucard.2020.49469  Sayfalar 90 - 92
Makale Özeti |Tam Metin PDF

32.
İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?
İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?
Mehmet Eren
doi: 10.5543/ucard.2020.87587  Sayfalar 93 - 97
Makale Özeti |Tam Metin PDF

33.
Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/ucard.2020.46220  Sayfalar 98 - 101
Makale Özeti |Tam Metin PDF

34.
Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?
Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?
Yüksel Çavuşoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.85570  Sayfalar 102 - 104
Makale Özeti |Tam Metin PDF

35.
Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de sakubitril/valsartan’ın faydası olabilir mi?
Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de sakubitril/valsartan’ın faydası olabilir mi?
Cafer Zorkun
doi: 10.5543/ucard.2020.69875  Sayfalar 105 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

36.
Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?
Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?
Dilek Yeşilbursa
doi: 10.5543/ucard.2020.43043  Sayfalar 108 - 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

37.
Sakubitril/valsartan DEF-KY’ye de fonksiyonel mitral yetmezliğini azaltabilir mi?
Sakubitril/valsartan DEF-KY’ye de fonksiyonel mitral yetmezliğini azaltabilir mi?
Ibrahim Halil Kurt
doi: 10.5543/ucard.2020.92408  Sayfalar 112 - 114
Makale Özeti |Tam Metin PDF

38.
Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?
Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?
Selda Murat
doi: 10.5543/ucard.2020.28290  Sayfalar 115 - 117
Makale Özeti |Tam Metin PDF

39.
ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde sakubitril/valsartan yer almalı mı?
ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde sakubitril/valsartan yer almalı mı?
Fethi Kılıçaslan
doi: 10.5543/ucard.2020.70288  Sayfalar 118 - 120
Makale Özeti |Tam Metin PDF

40.
Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?
Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?
Özlem Yıldırımtürk
doi: 10.5543/ucard.2020.21939  Sayfalar 121 - 122
Makale Özeti |Tam Metin PDF

41.
Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?
Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?
Berkay Ekici, Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.02486  Sayfalar 123 - 125
Makale Özeti |Tam Metin PDF

42.
Sakubitril/valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?
Sakubitril/valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?
Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.84429  Sayfalar 126 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

Hızlı AramaCopyright © 2023 Kardiyoloji Güncellemeleri