Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KARDİYOLOJİ GÜNCELLEMELERİ

Baskıdaki Makaleler

1.
Sakubitril/Valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?
Sakubitril/Valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?
Fahriye Vatansever Ağca
doi: 10.5543/ucard.2020.47450  Sayfa 0
Makale Özeti

2.
Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi?
Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi?
Yüksel Çavuşoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.85570  Sayfa 0
Makale Özeti

3.
Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?
Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?
Yılmaz Güneş
doi: 10.5543/ucard.2020.26817  Sayfa 0
Makale Özeti

4.
İleri evre KY'de Sakubitril/Valsartan'ın yeri var mı?
İleri evre KY'de Sakubitril/Valsartan'ın yeri var mı?
Sanem Nalbantgil
doi: 10.5543/ucard.2020.36035  Sayfa 0
Makale Özeti

5.
İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında Sakubitril/Valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?
İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında Sakubitril/Valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?
Mehmet Eren
doi: 10.5543/ucard.2020.87587  Sayfa 0
Makale Özeti

6.
Kan basıncı düşük hastalarda Sakubitril/Valsartan’ın etkinlik ve güvenliği değişir mi?
Kan basıncı düşük hastalarda Sakubitril/Valsartan’ın etkinlik ve güvenliği değişir mi?
Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.40085  Sayfa 0
Makale Özeti

7.
Klinik Uygulamada Sakubitril/Valsartan’a İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Yan Etkiler Nelerdir?
Klinik Uygulamada Sakubitril/Valsartan’a İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Yan Etkiler Nelerdir?
Meryem Aktoz, Gökay Taylan
doi: 10.5543/ucard.2020.08370  Sayfa 0
Makale Özeti

8.
Klinik uygulamada Sakubitril/Valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?
Klinik uygulamada Sakubitril/Valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?
Taylan Şahin, Saide Aytekin
doi: 10.5543/ucard.2020.36844  Sayfa 0
Makale Özeti

9.
PARADIGM-HF sonrası yayınlanan klinik çalışmalar: TRANSITION, PIONEER HF, EVALUATE-HF, PROVE-HF
PARADIGM-HF sonrası yayınlanan klinik çalışmalar: TRANSITION, PIONEER HF, EVALUATE-HF, PROVE-HF
Mehmet Ali Astarcıoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.08208  Sayfa 0
Makale Özeti

10.
Sakubitril / Valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?
Sakubitril / Valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?
Şeyda Günay, Osman Akın Serdar
doi: 10.5543/ucard.2020.14632  Sayfa 0
Makale Özeti

11.
Sakubitril/Valsartan Kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?
Sakubitril/Valsartan Kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/ucard.2020.36855  Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Sakubitril/Valsartan kullananlarda gelişen hipertansif atak kontrolü için kaptopril kullanılabilir mi?
Sakubitril/Valsartan kullananlarda gelişen hipertansif atak kontrolü için kaptopril kullanılabilir mi?
Ümit Yaşar Sinan, Mehmet Serdar Küçükoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.47966  Sayfa 0
Makale Özeti

13.
Sakubitril/Valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?
Sakubitril/Valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?
Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.84429  Sayfa 0
Makale Özeti

14.
Sakubitril/Valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?
Sakubitril/Valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?
Özlem Yıldırımtürk
doi: 10.5543/ucard.2020.21939  Sayfa 0
Makale Özeti

15.
Sakubitril/Valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?
Sakubitril/Valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?
Zerrin Yiğit
doi: 10.5543/ucard.2020.07279  Sayfa 0
Makale Özeti

16.
Sakubitril/Valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?
Sakubitril/Valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?
Zeki Öngen, Eser Durmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.58077  Sayfa 0
Makale Özeti

17.
Sakubitril/Valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?
Sakubitril/Valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?
Selda Murat
doi: 10.5543/ucard.2020.28290  Sayfa 0
Makale Özeti

18.
Sakubitril/Valsartan’ın KY’de yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Sakubitril/Valsartan’ın KY’de yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Lütfü Bekar
doi: 10.5543/ucard.2020.92485  Sayfa 0
Makale Özeti

19.
Sakubitril/Valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Sakubitril/Valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/ucard.2020.46220  Sayfa 0
Makale Özeti

20.
Sakubitril/Valsartan’ın T2DM’de Glisemik Kontrol ve Antidiyabetik Tedavi Üzerine Etkisi Var mı?
Sakubitril/Valsartan’ın T2DM’de Glisemik Kontrol ve Antidiyabetik Tedavi Üzerine Etkisi Var mı?
Mehmet Melek
doi: 10.5543/ucard.2020.25733  Sayfa 0
Makale Özeti

21.
Sakubitril/Valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Sakubitril/Valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Rezzan Deniz Acar
doi: 10.5543/ucard.2020.63835  Sayfa 0
Makale Özeti

22.
Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda Sakubitril/Valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?
Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda Sakubitril/Valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?
Nihan Kahya Eren
doi: 10.5543/ucard.2020.83803  Sayfa 0
Makale Özeti

DERLEME
23.
PARADIGM-HF denemesinin sonuçlarını istatistiksel ve metodolojik bakış açısı ile farklı kılan özellikler nelerdir?
PARADIGM-HF denemesinin sonuçlarını istatistiksel ve metodolojik bakış açısı ile farklı kılan özellikler nelerdir?
Ibrahim Halil Tanboğa
doi: 10.5543/ucard.2020.39306  Sayfa 0
Makale Özeti

24.
Sakubitril/Valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?
Sakubitril/Valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?
Hakan Altay
doi: 10.5543/ucard.2020.49469  Sayfa 0
Makale Özeti

25.
Sakubitril/Valsartan’ın diğer KY tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?
Sakubitril/Valsartan’ın diğer KY tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?
Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
doi: 10.5543/ucard.2020.80774  Sayfa 0
Makale Özeti

26.
ACE inhibitörü /ARB, Beta bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında Sakubitril/Valsartan’a geçilmeli mi?
ACE inhibitörü /ARB, Beta bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında Sakubitril/Valsartan’a geçilmeli mi?
Ahmet Genç
doi: 10.5543/ucard.2020.54264  Sayfa 0
Makale Özeti

27.
ACEi/ARB naif hastalarda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi?
ACEi/ARB naif hastalarda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi?
Ahmet Çelik
doi: 10.5543/ucard.2020.10820  Sayfa 0
Makale Özeti

28.
Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır?
Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır?
Ahmet Temizhan, Mustafa Arıcı
doi: 10.5543/ucard.2020.77486  Sayfa 0
Makale Özeti

29.
ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde Sakubitril/Valsartan yer almalı mı?
ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde Sakubitril/Valsartan yer almalı mı?
Fethi Kılıçaslan
doi: 10.5543/ucard.2020.70288  Sayfa 0
Makale Özeti

30.
Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de Sakubitril/Valsartan’ın faydası olabilir mi?
Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de Sakubitril/Valsartan’ın faydası olabilir mi?
Cafer Zorkun
doi: 10.5543/ucard.2020.69875  Sayfa 0
Makale Özeti

31.
Sakubitril/Valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?
Sakubitril/Valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?
Deniz Elcik, Abdurrahman Oğuzhan
doi: 10.5543/ucard.2020.88597  Sayfa 0
Makale Özeti

32.
Sakubitril/Valsartan MRA kullananlarda ilave klinik yarar sağlar mı? Hiperkalemi riskini arttırır mı?
Sakubitril/Valsartan MRA kullananlarda ilave klinik yarar sağlar mı? Hiperkalemi riskini arttırır mı?
Barış Kılıçaslan
doi: 10.5543/ucard.2020.77487  Sayfa 0
Makale Özeti

33.
Sakubitril/Valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Sakubitril/Valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Bahadır Dağdeviren
doi: 10.5543/ucard.2020.80299  Sayfa 0
Makale Özeti

34.
Sakubitril/Valsartan’ın bazal NTproNP düzeylerine göre etkinliğinde fark olur mu?
Sakubitril/Valsartan’ın bazal NTproNP düzeylerine göre etkinliğinde fark olur mu?
Hüseyin Altuğ Çakmak
doi: 10.5543/ucard.2020.35220  Sayfa 0
Makale Özeti

35.
Sakubitril/Valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?
Sakubitril/Valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?
Dilek Yeşilbursa
doi: 10.5543/ucard.2020.43043  Sayfa 0
Makale Özeti

36.
Sakubitril/Valsartan’ın mortalite ve KY hospitalizasyon ötesi klinik yararları nelerdir?
Sakubitril/Valsartan’ın mortalite ve KY hospitalizasyon ötesi klinik yararları nelerdir?
Burcu Demirkan
doi: 10.5543/ucard.2020.91300  Sayfa 0
Makale Özeti

37.
Sakubitril/Valsartan’ın semptomatik ve klinik yararları ne kadar zamanda görülmeye başlar?
Sakubitril/Valsartan’ın semptomatik ve klinik yararları ne kadar zamanda görülmeye başlar?
Çağatay Ertan
doi: 10.5543/ucard.2020.03511  Sayfa 0
Makale Özeti

38.
Türkiye’de ki Sakubitril/Valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?
Türkiye’de ki Sakubitril/Valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?
Berkay Ekici, Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.02486  Sayfa 0
Makale Özeti

© copyright 2020 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale